top of page

Čvrtek 8. června 2023

ubytování, předání visačky se jménem, program, využití wellness

 • 20:00 uvítání, večeře formou rautu, posezení

Pátek 9. června 2023

 • 7:00 až 8:00 snídaně

 • 8:30 odjezd do Českého Krumlova

výstup u Zámecké zahrady a přesun na 1. zámecké nádvoří​

 • 10:00 slavnostní zahájení v Českém Krumlově

přivítání na 1. zámeckém nádvoří​

Vyvěšení vlajky Europassion

Proslovy

 • prohlídka zámku - zámecká zahrada, Bellárie, otáčivé hlediště, barokní divadlo, část zámku, zámecká věž

 • 11:30 oběd v Egon Café po skupinách do 70 osob

 • volný program  - Museum Fotoateliér Seidel, Egon Schiele Art Centrum, kostel Sv. Víta,  Muzeum Vltavínů, prohlídka města

 • 16:30 prohlídka Kláštery Minoritů - výklad Bc. Ivo Janoušek

 • 18:00 Kláštery Minoritů - koncert Musica Bohemica  - zahájí Jaroslav Krček - volný překlad z ČJ do AJ

 • 19:30 odjezd na ubytování do Hotel Wellness Frymburk

 • 20:00 večeře

Sobota 10. června 2023

 • 8:00 snídaně

 • 9:00 odjezd delegátů do Hořic na Šumavě

 • 10:00 výlet pro doprovod delegátů do Zlaté Koruny

 • 12:15 odjezd do Hořic na Šumavě

 • účastníci, kteří se výletu neúčastní, mohou využít služeb Wellness Centra nebo mohou strávit dopoledne prohlídkou Hořic na Šumavě - prohlídka kostela Sv. Kateřiny, náměstí se sedmi kašnami a pranýřem, hořická muzea - odvoz do Hořic bude zajištěn dle potřeby

 • 10:00 zahájení kongresu - delegáti

(Kulturní dům Hořice na Šumavě)

přednáška Přitahování transcendencí  -   Doc. PhDr Ludmila Muchová, PhD

přednáška Hořické pašije, 1. velkofilm Hořické pašije  -  Mgr. Jan Palkovič, Mgr. Martin Neudörfl 

 • 13:00 - 15:00 oběd v areálu Pašijového divadla

 • 15:00 přivítání účastníků kongresu - starosta, senátoři a hosté

slavnostní odhalení památníku​

následně volný pohyb po Hořicích na Šumavě - Křížová cesta s Božím hrobem, trosky poutní kaple Panny Marie Bolestné, výstava Znovuobjevené poklady Sudet, kostel Sv. Kateřiny, náměstí se sedmi kašnami...

 • 17:00 večeře v areálu Pašijového divadla

 • 18:30 bohoslužba a předání Symbolu sjednocení pořadatelům kongresu Europassion 2024 - mši celebruje Biskup P. Kročil a vikář P. Pícha

 • 20:30 představení pašijových her

závěrečné slovo prezidenta Europassionu Josefa Langa​ a dalších

 • 23:00 - 2:00 odvoz na ubytování na Hotel Wellness Frymburk

Neděle 11. června 2023

 • 8:00 - 10:00 snídaně

 • 10:00 odjezd účastníků, odvoz na letiště dle dohody

bottom of page